Eleccions municipals 2a part

Segon artícle en el qual pretenem donar un lloc a on referenciar-nos en cas de dubte de cares a les properes eleccions municipals. La informació d’aquest segon és obtinguda de la pàgina web de l’ajuntament de Barcelona, a la secció de normativa, al final de tot us posarem l’enllaç.

1. Elecció dels regidors

L’atribució d’escons en funció dels resultats de l’escrutini es realitza segons la fórmula D’Hondt, d’acord amb el que es regula a l’article 163 de la Llei. El sistema d’elecció és el següent:

a) No es tenen en compte les candidatures que no hagin obtingut, al menys, el 5% dels vots vàlids -vots de les candidatures més vots en blanc- emesos en el municipi.

b) Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1,2,3, etc, fins un número igual d’escons que corresponen al municipi -17 en el cas de Torroella i l’Estartit-. Els escons s’atribueixen a les candidatures que obtenen els quocients més grans atenent a un ordre decreixent.

c) Els escons que corresponen a cada candidatura s’adjudiquen als candidats inclosos en ella, per l’ordre de col.locació en el que apareixen a la llista

2. Elecció de l’Alcalde

En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de l’Alcalde, d’acord amb el que es regula a l’article 196 de la Llei. El procediment és el següent :

a) Poden ser candidats tots el regidors que encapçalin les corresponents llistes de les candidatures amb representació a la Corporació.

b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat Alcalde.

c) Si cap d’ells obté majoria absoluta, és proclamat Alcalde el regidor que encapçala la llista que ha obtingut el major nombre de vots populars en el municipi. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig.

3. Eleccions a les diputacions provincials

Les disposicions especials per a l’elecció de diputats provincials estan regulades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General modificada per la Llei Orgànica 1/1987, de 2 d’abril.

Les Diputacions provincials són òrgans d’elecció indirecta, atès que les seves composicions s’estableixen a partir dels resultats de les eleccions locals, que serveixen per elegir els representants polítics dels Ajuntaments.

El nombre de diputats de les Diputacions provincials es determina, segons el nombre d’habitants de cada província, d’acord amb una escala fixada per la Llei. La Diputació de Barcelona està formada per 51 diputats provincials. Així mateix, el nombre de diputats que corresponen a cada província es reparteixen pels seus partits judicials, en proporció a la població de cadascun d’ells.

Un cop constituïts tots els Ajuntaments, els escons es reparteixen, per cada partit judicial, segons la fórmula D’Hondt, entre aquells partits que han obtingut algun regidor dins de cada partit judicial i segons el nombre de vots aconsseguits per cadascun d’ells. Els diputats provincials que corresponen a cada partit polític són elegits, a nivell de partit judicial, d’entre i pels regidors de cadascun d’ells, que pertanyen als municipis que comprèn cada partit judicial.

4. Eleccions als Consells Comarcals

Les disposicions per l’elecció dels Consells Comarcals estan regulades per la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’Organització Comarcal de Catalunya.

Els Consells comarcals són també òrgans d’elecció indirecta, atès que les seves composicions s’estableixen a partir dels resultats de les eleccions locals, que serveixen per elegir els representants polítics dels Ajuntaments.

El nombre de membres dels Consells comarcals es determina, segons el nombre de residents de cada comarca, d’acord amb una escala fixada per la Llei. El Consell Comarcal del Barcelonès està format per 39 consellers.

Un cop constituïts els Ajuntaments, els escons es reparteixen, segons la fórmula D’Hondt, entre els partits que hagin assolit al menys el 3% dels vots vàlids a nivell de comarca. Fins ara, la distribució d’escons es realitzava sobre el percentatge compost de cada partit, obtingut per la suma del seu percentatge de regidors multiplicat per la fracció 2/3 i del seu percentatge de vots multiplicat per la fracció 1/3. A partir d’ara, per aprovació recent del Parlament de Catalunya, la distribució d’escons es realitzarà sobre el percentatge compost de cada partit, obtingut per la suma del seu percentatge de vots multiplicat per la fracció 2/3 i del seu percentatge de regidors multiplicat per la fracció 1/3. Els consellers comarcals que corresponen a cada partit, són designats per cadascun d’ells d’entre els seus regidors dels municipis de cada comarca.

Font:  http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/inf/ele/ele01/norma.htm

Like this on Facebook

Quant a L'Estartit Som Tots
Temes d'interés sobre el nou partit polític L'EST, (L'Estartit som tots)

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: