Resum de la reunió

Resum de la última reunió abans de la presentació oficial divendres de la pròxima setmana. En aquests moments estem en la fase de propostes pel que fa el programa, la gent gran està agafant la davantera, són els únics que demanen coses.

Per facilitar el tema de les propostes, obrirem un nou apartat en aquest blog per tal que tothom qui vulgui pugui deixar la seva proposta pel programa o eslògans per la campanya.

Per últim com a sorpresa, tindrem un padrí per presentar la Sílvia i la nostra campanya, per saber qui és… heu de venir el pròxim divendres dia 8, a les 9 del vespre a la Sala Polivalent de l’Estartit.

Like this on Facebook

Acte de presentació del LEST i de la Sílvia

Benvolgudes i benvolguts, el proper DIVENDRES DIA 8 D’ABRIL, a les 9 del vespre, presentació de L’EST i de la cap de llista Sílvia Comas, No hi falteu !!!! a la sala polivalent de l’Estartit.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Like this on Facebook

Vot per correu

Recordeu que a partir d’avui dimarts 29 de març i fins el 23 d’abril es pot començar a fer la sol·licitud del vot per correu.

Per poder solicitar-lo s’ha de:

-Ser espanyol i tenir més de 18 anys.

-Estar inscrit al cens corresponent.

Què cal fer per votar per correu si estic en aquests moments en el meu lloc de residència, però estaré absent durant la jornada electoral.

PAS 1.

Acudeix personalment a qualsevol oficina de correus i formula la teva petició al funcionari, al qual hauràs de mostrar el teu DNI, no serveix fotocòpia, ha de ser l’original. Això pots fer-ho des del dia 29 de març fins al 23 d’abril de 2011. A l’oficina de correus li lliuraran un imprès en què es demana el certificat d’inscripció en el cens per poder votar per correu.

PAS 2.

Has d’omplir i lliurar al funcionari de correus l’imprès en què anotaràs les teves dades personals i el domicili on vols que t’enviïn la documentació electoral. Si viatges en dates properes i consideres que no et donarà temps a rebre els impresos electorals al teu domicili abans de marxar, has anotar l’adreça del lloc de desplaçament (hotel on vagis a estar allotjat, segona habitatge, etc.).

PAS 3.

L’Oficina del Cens Electoral t’enviarà tota la documentació necessària per exercir aquest dret. La rebràs per correu certificat al domicili que hagis indicat en l’imprès. Aquesta documentació consta de:

• Paperetes de tots els partits polítics i la del Senat.

• Sobres electorals (de votació) per a ambdues eleccions.

• Certificat d’inscripció en el Cens.

• Un sobre on figura l’adreça de la taula electora en la que et correspon votar.

• Fullet explicatiu de com enviar la documentació que adjunten.

El carter ha de lliurar la documentació en mà. En cas de no trobar-te en el domicili quan se’t feu arribar aquesta documentació, et deixarà avís a la teva bústia perquè puguis anar personalment i amb el DNI a l’oficina de correus que correspongui i recollir-la.

PAS 4.

Una vegada que tinguis la documentació electoral, introduiràs les paperetes de vot en els sobres corresponents. Aquests sobres els introduiràs a la vegada junt amb el certificat d’inscripció en el cens dins del sobre on apareix la mesa electoral que et correspon. Aquest sobre hauràs enviar-lo per correu certificat, que serà gratuït. Important : mai enviïs la documentació per correu ordinari (bústia) ja que seria considerat nul. El vot per correu es pot enviar des que es rebi la documentació electoral fins al 17 de maig de 2011.

Què cal fer per votar per correu si estic en aquests fora del meu lloc de residència i no retorn abans de la jornada electoral

PAS 1.

Acudeix personalment a qualsevol oficina de correus de la ciutat on et trobis i formula la teva petició al funcionari, al qual hauràs de mostrar el teu DNI, no serveix fotocòpia, ha de ser l’original. Això pots fer-ho des del dia 29 de març fins al 23 d’abril de 2011. A l’oficina de correus et lliuraran un imprès en què es demana el certificat d’inscripció en el cens per poder votar per correu. El domicili assenyalat ha de ser territori nacional, mai a l’estranger, si s’assenyala un domicili a l’estranger la Delegació Provincial et retornarà la sol licitud.

PAS 2.

Hauràs d’emplenar i lliurar al funcionari de correus l’imprès en què anotaràs les teves dades personals i el domicili on vols que se’t enviï la documentació electoral (hotel on estàs allotjat, segona habitatge, etc.).

PAS 3.

L’Oficina del Cens Electoral et remetrà tota la documentació necessària per exercir aquest dret. La rebràs per correu certificat al domicili que hagis indicat en l’imprès. Aquesta documentació consta de:

• Paperetes de tots els partits polítics i la del Senat.

• Sobres electorals (de votació) per a ambdues eleccions.

• Certificat d’inscripció en el Cens.

• Un sobre on figura l’adreça de la taula electora en la que et correspon votar.

• Fullet explicatiu de com enviar la documentació que adjunten.

El carter ha de lliurar la documentació electoral a mà. En cas de no trobar-te en el domicili quan se’t feu arribar aquesta documentació, et deixarà avís perquè puguis anar personalment i amb el DNI a l’oficina de correus que correspongui i recollir-la.

PAS 4.

Una vegada que tinguis la documentació electoral, introduiràs les paperetes de vot en els sobres corresponents. Aquests sobres els introduiràs a la vegada junt amb el certificat d’inscripció en el cens dins del sobre on apareix la mesa electoral que et correspon. Aquest sobre hauràs enviar per correu certificat que serà gratuït.

Important : mai enviïs la documentació per correu ordinari (bústia) ja que seria considerat nul. El vot per correu es pot enviar des que es rebi la documentació electoral fins al 17 de maig de 2011.

Què cal fer per votar per correu si estic malalt i/o incapacitat i no puc anar a votar. En el cas que estiguis malalt i/o impossibilitat per anar personalment a votar pots apoderar a una altra persona perquè ho faci per tu.

PAS 1.

Hauràs acreditar la teva malaltia o incapacitat a través d’un certificat mèdic. Aquest pot anar en un certificat del Col·legi Oficial de Metges, que per a aquest fi és totalment gratuït, o en paper blanc, posant el metge que el signi el seu nom i segell professional corresponent, les dades del malalt i malaltia o incapacitat que l’afecta i la data.

PAS 2.

Tenint el certificat mèdic signat, hauràs atorgar un poder a la persona que vols que et gestioni el vot. Per a això haurà de posar-se en contacte amb qualsevol notari i indicar-li que vol demanar un poder per representar en un vot per correu a una persona malalta i ell li indicarà el que ha de fer. El servei de notari és totalment gratuït. El notari ha de desplaçar al domicili (hospital, residència d’avis, domicili d’un familiar, etc) on estiguis i davant teu, prèvia presentació del certificat mèdic acreditatiu de malaltia, del teu DNI i del de la persona que et va a representar, autoritzarà a la persona que ha de representar-en aquestes actuacions atorgant-li el poder corresponent.

PAS 3.

Amb el poder que li ha atorgat el notari, ha d’actuar la persona apoderada de la mateixa manera que per a qualsevol vot per correu, és a dir: La persona apoderada acudirà personalment a qualsevol oficina de correus i formularà la seva petició al funcionari, a qui haurà de mostrar el seu DNI (no serveix fotocòpia, ha de ser l’original) i el poder que li ha atorgat el notari. Això pot fer-ho des del dia 29 de març fins al 23 d’abril de 2011. A l’oficina de correus li lliuraran un imprès en què es demana el teu certificat d’inscripció en el cens per poder votar per correu.

PAS 4.

La persona apoderada haurà d’omplir i lliurar al funcionari de correus l’imprès en què anotar les seves dades personals i el domicili on desitja que se li enviï la documentació electoral. Si el sol.licitant viatja en data propera i considera que no li donarà temps a rebre els impresos electorals al seu domicili abans de marxar, anotar l’adreça del lloc de desplaçament (hotel on estarà allotjat, segona habitatge, etc.).

PAS 5.

Als pocs dies, l’Oficina del Cens Electoral remetrà al qui hagi demanat el vot per correu tota la documentació per exercir aquest dret. La rebrà per correu certificat al domicili que hagi indicat en l’imprès. Aquesta documentació consta de:

• Paperetes de tots els partits polítics i la del Senat.

• Sobres electorals (de votació) per a ambdues eleccions.

• Certificat d’inscripció en el Cens.

• Un sobre on figura l’adreça de la taula electora en la que et correspon votar.

• Fullet explicatiu de com enviar la documentació que adjunten.

El carter ha de lliurar la documentació en mà a la persona apoderada. En cas de no trobar-se en el domicili quan se li remeti aquesta documentació, el deixarà l’avís a la seva bústia perquè pugui anar personalment i amb el seu DNI a l’oficina de correus que li correspongui recollir-la.

PAS 6.

Una vegada que tingui la documentació electoral, introduirà les paperetes de vot en els sobres corresponents. Aquests sobres s’introduiran a la vegada junt amb el certificat d’inscripció en el cens dins del sobre on apareix la mesa electoral que et correspon. Aquest sobre haurà d’enviar per correu certificat que serà gratuït. Important : Mai enviar la documentació per correu ordinari (bústia) ja que seria considerat nul. El vot per correu es pot enviar des que es rebi la documentació electoral fins al 17 de maig de 2011. El poder que atorga el notari és individual per a cada elector. No pot incloure diversos electors o votants. A més, la persona que representa un elector no podrà representar cap altre.

Like this on Facebook

Entitat municipal descentralitzada (EMD)

Entitat municipal descentralitzada (EMD) és el nom que rep a Catalunya l’entitat local menor, consistent en un o més nuclis de població sense ajuntament propi que es regeixen conjuntament per una junta de veïns, al capdavant de la qual hi ha un/a president/a. Normalment, les EMD corresponen a antics municipis que d’aquesta manera recuperen una part de la seva autonomia perduda, o a nuclis de població de prou entitat dins de municipis extensos amb diverses localitats al seu interior.

Aquests quasi-ajuntaments es regeixen per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d’abril) i tenen el seu precedent en les antigues entitats locals menors, que és com encara s’anomenen aquestes entitats al País Valencià i a les Illes Balears (i en general al conjunt de l’estat espanyol), on tenen unes competències i atribucions semblants. Es poden constituir a demanda del nucli de població que aspira a convertir-se en EMD, a petició del mateix ajuntament o per acord de la Generalitat.

Les EMD tenen competència sobre:

 • La vigilància dels béns d’ús públic i dels béns comunals.
 • La conservació i administració del seu patrimoni, incloent-hi el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals.
 • L’enllumenat públic i la neteja viària.
 • L’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan no vagin a càrrec del municipi o de la comarca respectius.
 • L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones dins el seu àmbit.
 • La conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.
 • Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l’entitat.

Actualment a Catalunya hi ha 61 EMD.

Font: Wikipedia

Llistat amb totes les EMD catalanes

Enllaç a la pàgina web de Valldoreix on explica amb molt detall el que és la EMD

Like this on Facebook

Entrevista amb la Sílvia

“Pel futur de l’Estartit cal més autogovern”

L’EST neix amb el compromís i l’objectiu prioritari de treballar per assolir l’entitat municipal descentralitzada (EMD). Pren el relleu de L’Estartit Independent aglutinant ideologies molt diverses

Sílvia Comas (26 anys) representa un canvi generacional important per a l’Estartit en haver agafat, juntament amb la resta de membres del nou partit l’Estartit Som Tots (EST), el relleu del ja jubilat L’Estartit Independent (LEI).

L’EST representa la fi de L’Estartit Independent per, d’alguna manera, renéixer de les cendres, un cop tancada la via independentista. Com valora el treball de LEI?

Un gran treball, que es va notar especialment en els anys que van estar a l’equip de govern: més inversions i manteniment. Ara, per exemple, durant tot l’hivern hem estat abandonats.

Calia que LEI s’apartés, doncs?

Sí, pensem que sí. LEI havia arribat a un punt en el qual havia de buscar un nou camí i en aquest pas més, l’EST n’es la culminació. Genís Dalmau va de segon, per aportar experiència, però el que s’ha fet ha estat una renovació important per obrir el ventall i fer-lo més plural. LEI va fer el que va poder per aglutinar, però ara hi havia gent que no volia implicar-s’hi. Ara, amb la renovació s’ha notat la incorporació de gent nova.

Així aquest procés d’obertura que implicava l’EST ja s’està notant?

Sí, amb la implicació directa de gent d’ideologia diversa que en passades eleccions municipals no votaven LEI. Pensem que això és molt important pel que comentava d’obrir-se. En la constitució d’aquest partit hi ha gent de diverses sensibilitats polítiques que ens hem ajuntat per fer un nou front comú.

Quin és el seu objectiu principal?

L’entitat municipal descentralitzada. Ens cal conquerir més autonomia política, econòmica i administrativa. Han de quedar marcats els punts i deixar clar que no es modifiquin unilateralment des de Torrella.

Què s’hi juga l’Estartit?

Molt, penso que el futur de l’Estartit implica assolir més autogovern i ens cal l’entitat municipal descentralitzada.

Like this on Facebook

Reunió 17 de març

Avui dia 17 de març, s’ha celebrat una de les reunions informatives del L’EST, un dels temes principals que s’han parlat és el principal motiu d’existència del L’EST,  poder aconseguir durant la propera legislatura l’entitat municipal descentralitzada (EMD) al poble de l’Estartit.  Per poder arreglar els problemes que afecten a la gent, que només ho pot saber una persona que visqui a l’Estartit i no una persona que visqui a Torroella i que només vingui a l’Estartit de tant en tant.

En segon lloc i no menys important, s’ha de fer pedagogia sobre les coses que es volen i explicar que són, en primer lloc explicar en que consisteix l’EMD, parlant de manera planera vindria a ser una autonomia de l’ajuntament de Torroella a l’Estartit, com una petita Generalitat. Des d’aquest blog ens comprometem en un futur proper a explicar-ho més detalladament.

A la reunió també s’ha informat d’altres accions que s’estan portant a terme des de la candidatura:

 • Aprovació del logotip   Logotip L'EST
 • Tradicionalment el diari El Punt organitza un debat de candidats a Torroella, des de L’EST s’ha demanat que se’n faci un a l’Estartit també. En cas que El Punt no el vulgui fer es buscaran altres mitjans que ho vulguin.
 • S’està parlant amb diverses persones i col·lectius per col·laborar amb la candidatura.
 • De la incorporació de les noves tecnologies, no com a alternativa sinó com a complement dels mitjans tradicionals.

Si sou usuaria de Twitter podeu anar a la nostra compte @estartitsomtots, on hem fet la retransmissió de la reunió.

Like this on Facebook

DIJOUS 17 A LES 9 DEL

 

VESPRE REUNIÓ

 

INFORMATIVA

 

DE LA

 

CANDIDATURA DEL L’EST

 

AL CONSELL MUNICIAPAL

 

DE L’ESTARTIT

 

L’Estartit som tots

Estrenem el blog del nou partit

Like this on Facebook

%d bloggers like this: